free web design templates

STABILNÍ MYČKY KOL
SÉRIE 400 B, 700 B, 1000 B

Mycí systémy kol PEAKWASH 700A jsou stabilní myčky kol pro odstranění středních nečistot a nánosů bahna z pneumatik vozidel. Myčky kol umožňují 2 násobné otočení pneumatik během mycího cyklu a mají maximální výkonnost až 50 vozidel za hodinu. 

MODELY ŘADY MYČEK KOL 700

Myčky pneumatik PEAKWASH 400 B, 700 B, 1000 B jsou nejvýkonnější myčky v naší základní nabídce. Myčky jsou určeny pro odstranění středních až těžkých nečistot a nánosů bahna z pneumatik vozidel. Série obsahuje 3 modely, které se odlišují velikostí, kapacitou a výkonem. Větší usazovací nádrž urychluje sedimentační proces a tím umožňuje vyšší kapacitu myčky a zároveň úsporu v nákladech na sedimentační činidlo. Delší mycí rám umožní vícenásobné umytí standardní pneumatiky, nebo mytí pneumatik větších rozměrů.

Myčky jsou vhodné pro trvalé použití na stavbách, skládkách, recyklačních linkách, v lomech, nebo průmyslových podnicích. Myčky obsahují mycí rám, bočnice, usazovací vodní nádrž s bezpečnostním zábradlím a přístupovým žebříkem. Myčky umožňují jedno až třínásobné otočení pneumatik během mycího cyklu a mají maximální výkonnost až 90 vozidel za hodinu (v závislosti na modelu). Nabízíme dvě průjezdné šířky, 2,75 a 3,00 m


Funkce

Nečistoty jsou umývány po celé délce mycího rámu při pomalé jízdě vozidla mycím systémem. Mycí cyklus je automatický, je zapínán optickým, nebo magnetickým senzorem a jeho délka je nastavitelná pomocí časového spínače. Speciálně vyvinutý systém trysek PEAKWASH se skládá z trysek na hlavním rámu myčky a postranních trysek na bočnicích s cílem vytvořit účinnou vodní sprchu a umýt zejména dezén, vnější a vnitřní stranu pneumatik. Směr proudu postranních trysek je nastavitelný pro optimalizaci mycího efektu. Hlavní mycí rám má po celé délce integrovaný rošt, který při projíždění způsobuje otřásání pneumatik a otevírání dezénu, což zvyšuje mycí efekt.  

Nečistoty a nánosy bahna stékají z pneumatik do usazovací nádrže, ze které je třeba je pravidelně odstraňovat mechanicky, nebo pomocí sací cisterny. Voda cirkuluje zpět pro opětovné použití v mycím systému a vodní hladina v nádrži je automaticky doplňována plovákovým ventilem. 

Sedimentační činidlo, zrychluje a optimalizuje proces usazování nečistot na dně nádrže. Myčky PEAKWASH obsahují systém k dávkování sedimentačního činidla již v základní ceně bez dalších příplatků.


Obsluha

Myčka PEAKWASH série B má zcela samočinné ovládání. Obsluha jen pravidelně kontroluje trysky, doplňování vody do nádrže, stav sedimentačního činidla a odstraňuje kaly a usazeniny z usazovací nádrže. Předávací technik odborně zaškolí obsluhu a zkontroluje myčku během uvedení do provozu a předání.

Příprava pro instalaci

Zákazník je odpovědný za stavební přípravu základů v souladu s PEAKWASH dokumentací, společně s přívodem vody a elektrického proudu před instalací. Zákazník je také zodpovědný za zásyp kolem mycího systému a za zhotovení vjezdu a výjezdu po instalaci.


Záruka

Výrobce garantuje standardní záruku v délce 24 měsíce platnou od data instalace a podporu v dodávce náhradních dílů a servisu.


Dostupné volitelné doplňky

  • Zvýšení kapacity přidáním trysek a čerpadel
  • Sedimentační činidlo ve 25 kg / 120 kg / 1 000 kg balení
  • Odlučovač oleje
  • Zvýšení kapacity zvětšením usazovací nádrže až na 80m3
  • Mrazuvzdorný kontejner pro umístění sedimentačního činidla
  • Mrazuvzdorný barel pro umístění sedimentačního činidla
  • „Flipper” čistič pracovní obuvi

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální počet vozidel za hod.:
Průjezdná šíře (ve směru jízdy):
Celková šíře (ve směru jízdy):
Pracovní délka (ve směru jízdy):
Celková délka (ve směru jízdy):
Hloubka v terénu:
Výška bočnic:
Celková hmotnost:
Elektrický příkon:
Objem nádrže:
Spotřeba vody na jeden cyklus:
Počet čerpadel:
Maximální výkon čerpadel:
* s vyhovující recyklací vody

PEAKWASH 400 B

50 vozidel/hod *
2 750 mm / 3 000 mm
7 000 mm
3 800 mm (1 x otočení kol)
5 000 mm
2 500 mm
1 500 mm
4.8 t
11.0 kw
20 m3
přibližně 20 l
2 ks
3 200 l/min.

PEAKWASH 700 B

70 vozidel/hod *
2 750 mm / 3 000 mm
7 000 mm
6 500 mm (2 x otočení kol)
10 000 mm
2 500 mm
1 500 mm
7.5 t
16.5 kw
40 m3
přibližně 30 l
3 ks
4 800 l/min.

PEAKWASH 1000 B

90 vozidel/hod *
2 750 mm / 3 000 mm
7 000 mm
9 200 mm (3 x otočení kol)
10 000 mm
2 500 mm
1 500 mm
9.5 t
22.0 kw
40 m3
přibližně 40 l
4 ks
6 400 l/min.

POPTEJTE ŘEŠENÍ
NA MÍRU PRO VÁS

Potřebujete speciální rozměr? Dávkování dezinfekce? Odolnost vůči mrazu
nebo Vás zajímá úspora vody? Každá myčka kol pro nákladní automobily
nebo těžké stroje může být upravená dle potřeb.