bootstrap responsive templates

MOBILNÍ MYČKA KOL
PEAKWASH MOBILE

Myčka kol PEAKWASH MOBILE vyniká především jednoduchou a rychlou montáží a zároveň vysokou užitnou hodnotou.

PARAMETRY PRODUKTU

Mobilní systém PEAKWASH MOBILE lze použít ve všech situacích, kdy je nevhodné nebo zakázané kopání do země. Tento systém je unikátní jednoduchou a rychlou montáží a zároveň vysokou užitnou hodnotou.

Myčky jsou vhodné pro krátkodobé i trvalé použití na stavbách, skládkách, recyklačních linkách, v lomech nebo průmyslových podnicích.

Myčky obsahují mycí rám, bočnice, usazovací vodní nádrž a nájezdové a výjezdové rampy. Myčky umožňují jednonásobné otočení pneumatik během mycího cyklu a mají maximální výkonnost až 40 vozidel za hodinu. Nabízíme dvě průjezdné šířky, 2,75 a 3,00 m


Jednoduchá montáž

Montáž myčky PEAKWASH MOBILE je jednoduchá a rychlá a mobilita tohoto produktu je tak velmi vysoká. Vzhledem k rychlé a snadné instalaci je to nejlepší volba pro krátkodobé použití. 

Objem nádrže 

Objem nádrže 5m3 umožňuje vysoké pracovní nasazení při zachování standardní periody čištění nádrže.

Jedna nádrž

Myčka nemá dvě nádrže a nepřečerpává vodu mezi nimi. Nemá nevýhody těchto myček, jako jsou vysoká spotřeba energie, zanášení přečerpávací nádrže a častá poruchovost přečerpávacího čerpadla.

Funkce 

Nečistoty jsou umývány po celé délce mycího rámu při pomalé jízdě vozidla mycím systémem. Mycí cyklus je automatický, je zapínán optickým, nebo magnetickým senzorem a jeho délka je nastavitelná pomocí časového spínače. Speciálně vyvinutý systém trysek PEAKWASH se skládá z trysek na hlavním rámu myčky a postranních trysek na bočnicích s cílem vytvořit účinnou vodní sprchu a umýt zejména dezén, vnější a vnitřní stranu pneumatik. Směr proudu postranních trysek je nastavitelný pro optimalizaci mycího efektu. Hlavní mycí rám má po celé délce integrovaný rošt, který při projíždění způsobuje otřásání pneumatik a otevírání dezénu, což zvyšuje mycí efekt. 


Nečistoty a nánosy bahna stékají z pneumatik do usazovací nádrže, ze které je třeba je pravidelně odstraňovat mechanicky, nebo pomocí sací cisterny. Voda cirkuluje zpět pro opětovné použití v mycím systému a vodní hladina v nádrži je automaticky doplňována plovákovým ventilem.  
Sedimentační činidlo, zrychluje a optimalizuje proces usazování nečistot na dně nádrže. Myčky PEAKWASH obsahují systém k dávkování sedimentačního činidla již v základní ceně bez dalších příplatků.


Obsluha

Myčka PEAKWASH MOBILE má zcela samočinné ovládání. Obsluha jen pravidelně kontroluje trysky, doplňování vody do nádrže, stav sedimentačního činidla a odstraňuje kaly a usazeniny z usazovací nádrže. Předávací technik odborně zaškolí obsluhu a zkontroluje myčku během uvedení do provozu a předání.


Příprava pro instalaci

Zákazník je odpovědný za přípravu zpevněné plochy v souladu s PEAKWASH dokumentací, společně s přívodem vody a elektrického proudu před instalací.


Záruka

Výrobce garantuje standardní záruku v délce 24 měsíce platnou od data instalace a podporu v dodávce náhradních dílů a servisu.


Dostupné volitelné doplňky

  • Zvýšení kapacity přidáním trysek a čerpadel
  • Sedimentační činidlo ve 25 kg / 120 kg / 1 000 kg balení
  • Mrazuvzdorný kontejner pro umístění sedimentačního činidla
  • Mrazuvzdorný barel pro umístění sedimentačního činidla
  • „Flipper” čistič pracovní obuvi

TECHNIKCÉ PARAMETRY

Maximální počet vozidel za hod.:

Průjezdná šíře (ve směru jízdy):

Celková šíře (ve směru jízdy):

Pracovní délka (ve směru jízdy):

Celková délka (ve směru jízdy):

Hloubka v terénu:

Výška bočnic:

Celková hmotnost:

Elektrický příkon:

Objem nádrže:

Spotřeba vody na jeden cyklus:

Počet čerpadel:

Maximální výkon čerpadel:

PEAKWASH MOBILE

40 vozidel/hod

2 750 mm / 3 000 mm

3 650 mm / 3 900 mm

3 800 mm (1 x otočení kol)

14 000 mm

0.0 mm

1 500 mm

9.6 / 9.8 t

5.5 kw

4.7 m3 / 5 m3  

přibližně 30 l

1 ks

1 600 l/min


POPTEJTE ŘEŠENÍ
NA MÍRU PRO VÁS

Potřebujete speciální rozměr? Dávkování dezinfekce? Odolnost vůči mrazu
nebo Vás zajímá úspora vody? Každá myčka kol pro nákladní automobily
nebo těžké stroje může být upravená dle potřeb.